Trọng tài thương mại - Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách Trung tâm trọng tài trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/12/2023)TinDanh sách Trung tâm trọng tài trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc tế BigBoss Bài viếtĐăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc tế BigBoss /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trung tâm trọng tài quốc tế BigBoss được thành lập theo Quyết định số 668/QĐ-BTP ngày 28/4/2023 của Bộ Tư pháp (Giấy phép thành lập số 43/BTP/GP).
8/4/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên tại tỉnh Bình DươngTinĐăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên tại tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2020-12/bttp-TTTTTM Binh Duong_Key_17122020110407.jpg
11/10/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2069/QĐ-BTP ngày 06/10/2020 của Bộ Tư pháp (Giấy phép thành lập số 28/BTP/GP). Ngày 09/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT cho Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương.

Đây là Trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên được thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trung tâm đặt trụ sở tại địa chỉ: tầng 19 Tòa nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Trung tâm là ông Nguyễn Văn Hiền Phúc. Lĩnh vực hoạt động: giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật./.

bttp-TTTTTM Binh Duong.jpg

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trọng tài thương mạiTinĐơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trọng tài thương mại/CMSImageNew/2018-12/Trong tai thuong mai_Key_20122018164312.jpg
12/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 19/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Trong tai thuong mai.jpg

So với Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thì Nghị định số 124/2018/NĐ-CP đã có bước tiến trong việc đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định số 124/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ các giấy tờ như: (1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài đối với hồ sơ Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; (2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh đối với hồ sơ Đăng ký hoạt động của Chi nhánh; (3) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài; Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh đối với Hồ sơ thành lập Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; (4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh; Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh đối với Hồ sơ đăng ký hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2018./.​


Thông tinFalse
Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mạiNghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mạiTinThông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
test đăng bài trong list trọng tài thương mạitest đăng bài trong list trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách; Hướng dẫn nghiệp vụ; Thông tin; Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVăn phòng Sở
Quy định mới về phí trong lĩnh vực trọng tài thương mạiQuy định mới về phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại/CMSImageNew/2017-01/Trong tai TM_Key_25012017101406.jpg
12/26/2016 11:00 AMNoĐã ban hành

​​Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Thông tư có một số điểm mới nổi bật như sau:

Về tên gọi: khoản tiền mà tổ chức phải nộp khi đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại và đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại; thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được gọi là phí (không gọi là lệ phí như trước đây).

Về mức thu phí: một số nội dung thu có mức thu cao hơn so với quy định tại Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Phí thẩm định điều kiện thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 10.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 4.000.000 đồng;

​- Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 10.000.000 đồng;

- Phí thẩm định thay đổi nội dung thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 4.000.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 42/2013/TT-BTC./.

Thông tinFalse
Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mạiTinThông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 42/2013/TT- BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mạiTinThông tư số 42/2013/TT- BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Luật Trọng tài thương mại năm 2010TinLuật Trọng tài thương mại năm 2010/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Ảnh
Video
Audio