Giao dịch đảm bảo
Thứ 2, Ngày 26/03/2018, 10:00
Tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2018 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Trong năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

1. Về tổ chức

Hệ thống các cơ quan thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 09 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tổng số cán bộ thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm là 37 người, trong đó:

- 21 cán bộ có trình độ chuyên môn Đại học;

- 05 cán bộ có trình độ chuyên môn Cao đẳng;

- 11 cán bộ có trình độ chuyên môn Trung cấp.

2. Về kết quả hoạt động

a) Tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh:

- Tổng số lượng hồ sơ giải quyết 1.338 hồ sơ, cụ thể:

+ Đăng ký biện pháp bảo đảm: 625 hồ sơ;

+ Đăng ký thay đổi: 263 hồ sơ;

+ Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 08 hồ sơ;

+ Xóa đăng ký: 430 hồ sơ;

- Cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm: 12 hồ sơ;

- Về các hoạt động liên quan khác: không có.

- Số lượng hồ sơ yêu cầu đăng ký được miễn phí đăng ký: không có.

b) Tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

- Tổng số lượng hồ sơ giải quyết: 82.285 hồ sơ, cụ thể:

+ Đăng ký biện pháp bảo đảm: 45.487 hồ sơ;

+ Đăng ký thay đổi: 3.011 hồ  sơ;

+ Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 12 hồ sơ;

+ Xóa đăng ký: 33.455 hồ sơ;

- Cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm: 320 hồ sơ;

- Về các hoạt động liên quan khác: không có.

- Số lượng hồ sơ yêu cầu đăng ký được miễn phí đăng ký: 1.347 hồ sơ (tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo).

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Việc triển khai thực hiện văn bản pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ. Theo chương trình công tác tư pháp chủ yếu năm 2018 của Sở Tư pháp, dự kiến Quý II năm 2018, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.             2. Việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính

 Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 30/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Hiện nay, Quyết định số 1821/QĐ-BTP đã được thay thế bởi Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 2677/QĐ-BTP.

 Các thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm được đăng tải trên Trang thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện.

3. Công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 19/7/2017, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đội ngũ làm công tác đăng ký thế chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Tham dự Hội nghị có khoảng 140 đại biểu là đại diện Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương; các tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt những nội dung cần lưu ý khi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và thống nhất cách thức thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến đăng ký thế chấp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường còn giải đáp các khó khăn, vướng mắc về công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp và đăng ký thế chấp của các đơn vị.

Lượt người xem:  Views:   2567
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio