Chứng thực
Thứ 6, Ngày 25/09/2015, 08:29
Báo cáo phục vụ tổng kết công tác chứng thực
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2015
Ngày 14/9/2015, Bộ Tư pháp có Công văn số 3357/BTP-HTQTCT về việc báo cáo phục vụ tổng kết công tác chứng thực. Theo đó, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác chứng thực vào tháng 11/2015. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo về Bộ Tư pháp đúng thời hạn, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm, chỉ đạo các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung như sau:
1. Về nội dung báo cáo
- Thống kê số việc chứng thực đã thực hiện và các việc khác được xác nhận; tổng số lệ phí chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã từ ngày 01/4/2014 đến ngày 31/8/2015 (theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2).
- Tổng hợp kết quả rà soát lại đội ngũ làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã (theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4).
- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).
2. Về thời hạn gửi báo cáo
Báo cáo gửi về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 08/10/2015, đồng thời gửi kèm file điện tử theo địa chỉ email: phongbotrotuphap.stpbd@gmail.com.

Phụ lục báo cáo tổng kết công tác chứng thực
Lượt người xem:  Views:   6135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio