Văn bản chính sách mới
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 09:00
Bộ Tài chính giảm 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2020 | Nguyễn Thị Linh

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC để giảm phí từ 20% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo.

Theo quy định tại Thông tư, kể từ ngày 01/6/2020, cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 và mức thu phí quy định tại điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017. Cụ thể gồm các loại phí:

- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển;

- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kể từ ngày 01/01/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 01/6/2020.

Linh Nguyễn

  Tải về TT 49.2020.TTBTC.pdf

Lượt người xem:  Views:   83
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio