Văn bản chính sách mới
Thứ 6, Ngày 30/07/2021, 15:00
Chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực tháng 7/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2021 | Nguyễn Thị Linh
1. Đối tượng được mua cổ phần khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN. Theo đó, đối tượng mua cổ phần khi DNNN cổ phần hóa gồm:

- Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP là các tổ chức, cá nhân, gồm cả người lao động và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp cổ phần hóa;

- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2017;

- Các đối tượng theo quy định tại Điều 42 Nghị định 126/2017, khoản 21 Điều 1 Nghị định số 140/2020;

- Tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định số 126/2017.

Tổ chức công đoàn ủy quyền cho người có thẩm quyền của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phần.

Thông tư số 32/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

2. Các trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, các trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật (KDTV) gồm:

- Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: Nhỏ hơn hoặc bằng 01 kg (hạt giống), nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 01 chủng loại giống cho 01 lần nhập khẩu, xuất khẩu;

- Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường;

- KDTV theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh;

- KDTV phục vụ các sự kiện của quốc gia;

- KDTV làm quà tặng của Nguyên thủ quốc gia;

- KDTV xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

Thông tư số 33/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/7/2021.

3. Nhiều thay đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ngày 25/5/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, nhiều quy định được thay đổi như sau:

tro giup phap ly.jpg

(Nguồn từ internet)

- Rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ và ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý từ 15 ngày xuống còn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

- Bổ sung thời hạn kéo dài thời gian ký hợp đồng với cộng tác viên trợ giúp pháp lý trong trường hợp có lý do chính đáng không quá 35 ngày kể từ ngày được cấp thẻ.

- Bãi bỏ quy định trước khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, tổ chức và Sở Tư pháp, cá nhân và Trung tâm phải ký kết phụ lục hợp đồng.

- Thời gian của bài kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý với nội dung viết được kéo dài thêm 60 phút thành 180 phút (hiện hành là 120 phút).

Thông tư số 03/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

4. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn.

Trong đó, nguyên tắc đấu giá như sau:

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

- Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá.

- Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Thông tư số 03/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 

Lượt người xem:  Views:   161
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio