Văn bản chính sách mới
Thứ 6, Ngày 16/07/2021, 14:00
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2021 | Nguyễn Thị Linh

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. Ngày 13/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 3164/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

chi phi tuan thu pl.jpg

(Ảnh minh họa - Nguồn: từ Internet)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020),  Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong xây dựng văn bản QPPL, đảm bảo có sự tham gia góp ý của các đơn vị liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, nhất là ý kiến của doanh nghiệp khi nội dung của dự thảo văn bản QPPL có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù hợp, tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật phí và lệ phí xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Rà soát, lập danh mục các quy định trong văn bản QPPL liên quan đến đầu tư, kinh doanh có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, khó tuân thủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

4. Công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

5. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn để thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp như mô hình Câu lạc bộ các doanh nghiệp trẻ… nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

6. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Trường hợp không giải quyết được thì phải có văn bản giải thích, thông tin trả lời rõ ràng cho doanh nghiệp được biết.

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đẩy mạnh thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Văn bản:  Tải về 3164_trien khai B1_2021.pdf

 

 

Lượt người xem:  Views:   276
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio