Tư pháp huyện xã
Thứ 2, Ngày 06/02/2017, 10:00
Thị xã Tân Uyên tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2017

TX.Tân Uyên: Tổng kết công tác phối hợp phổ biến

 giáo dục pháp luật năm 2016


Chiều ngày 20/01/2017, UBND thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.

tu_phpbgdpl_tongket_2016_1.jpg

Ông Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Tham dự có hơn 70 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã, báo cáo viên pháp luật thị xã và Công chức tư pháp (phụ trách công tác tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường).

tu_phpbgdpl_tongket2016_2.jpg 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đánh giá kết quả hoạt động Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 . Theo đó, năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TT, PBGDPL) tại thị xã Tân Uyên được nâng cao về chất lượng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND xã, phường đã có nhiều cố gắng trong công tác PBGDPL, kịp thời triển khai những văn bản luật mới được ban hành, nội dung tuyên truyền được chọn lọc phù hợp với trình độ, khả năng tiếp nhận của từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, góp phần hạn chế và kép giảm được các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp tuyên truyền được thực hiện chặt chẽ, trách nhiệm. Năm 2016, Hội đồng phối hợp thị xã và UBND các xã, phường đã tuyên truyền được 5.417 cuộc với 325.523 lượt người dự và 1.527 giờ phát sóng về chính sách pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh, phát động 2 cuộc thi, tổ chức 05 hội thi. Phòng Tư pháp thị xã đã biên soạn 5 mẫu tờ gấp, in ấn, cấp phát 92.400 ngàn tờ rơi dưới dạng hỏi đáp pháp luật, tiếp nhận và cấp phát 70.600 ngàn tờ gấp tuyên truyền, cấp phát cho nhiều đối tượng. Các phương tiện thông tin, hệ thống Đài, trạm truyền thanh từ thị xã đến xã-phường được đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và chương trình phát sóng. Các kênh tuyên truyền PB,GDPL ngày càng đa dạng, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC-VC và nhân dân nắm bắt thông tin, chính sách pháp luật được kịp thời.

Năm 2017, thị xã Tân Uyên tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bổ sung quy chế phối hợp, triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, phổ biến những văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Bên cạnh đó, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và khai thác có hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã yêu cầu các thành viên hội đồng PBGDPL phải xác định rõ công tác PBGLPL là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2017, trong đó phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tìm ra những giải pháp mới, thay đổi hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, chú trọng đối tượng công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống đài tuyền thanh, sắp tới cần đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thị xã. Đồng thời, duy trì mô hình "Ngày pháp luật", cập nhật kiến thức pháp luật kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức.

Từ kết quả đạt được, nhằm động viên, khích lệ, tuyên dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, UBND thị xã Tân Uyên đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.


tu_phpbgdpl_tongket2016_3.jpg 

Khen thưởng tập thể


tu_phpbgdpl_tongket2016_4.jpg 

Khen thưởng cá nh​ân


Mộng Tuyền

(Phòng Tư pháp thị xã Tân Uyên)

                                                    

 

Lượt người xem:  Views:   1474
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio