Tài liệu tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 11:00
Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2020

​Nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn", Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

Các tài liệu tuyên truyền kèm theo

Tải về 1. Bìa Tài liệu.doc

Tải về 2. Bộ Tài liệu rút gọn.docx

Tải về 3. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT.doc

Tải về 4. Phụ lục 1 su tham gia cua cac QG - HĐ L2.docx

Tải về 5. Phụ lục danh mục các QĐ lien quan CAT.docx

Tải về 6.Bản dịch không chính thức Công ước CAT.doc

Tải về 365.pdf

Lượt người xem:  Views:   1325
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio