Ngày pháp luật
Thứ 6, Ngày 22/09/2017, 09:00
Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017” của Sở Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2017 | Lê Thị Phương

Để triển khai, thực hiện thiết thực, hiệu quả Ngày pháp luật 9/11 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tốt Kế hoạch Ngày pháp luật 9/11; thu hút sự tham gia của các phòng, đơn vị sự nghiệp; phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ngày 20/9/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 1296/KH-STP tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017". Kế hoạch xác định rõ nội dung, hình thức và thời gian thực hiện Ngày pháp luật như sau:

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 như: tuyên truyền cổ động trực quan; Hoàn thiện thể chế quy định pháp luật; tổ chức trợ giúp pháp lý; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; in và cấp phát tờ gấp pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật được tổ chức trong cả năm, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng (bắt đầu từ 01/10/2016 đến 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2016 đến ngày 11/11/2016).

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp bảo đảm việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sửa dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.​

Tải về KH 1296 STP-PBGDPL.PDF

Lượt người xem:  Views:   2230
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio