Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 3, Ngày 29/09/2020, 10:00
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh định hướng chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2020

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp và công văn số 3130/UBND-NC ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh định hướng  một số nội dung triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020 như sau:

1 Về chủ đề:

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, tỉnh Bình Dương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Hội đồng tỉnh định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ.

- Tích cực cải cách hành chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.​ 

Lượt người xem:  Views:   1396
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio