Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 5, Ngày 25/01/2018, 10:00
Năm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/01/2018 | Lê Thị Phương

Để kịp thời thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.

Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước; các chương trình, Đề án về PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL, đảm bảo quyền được tiếp cận pháp luật của nhân dân; đặt biệt là các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng, thành viên Hội đồng, tổ chức (cán bộ) pháp chế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền pháp luật. Theo đó, năm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tập trung ở một số nội dung sau:

Về nội dung: Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật, bộ luật, luật mới có hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành. Trong đó, chú trọng đến Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.  Nội dung tuyên truyền là về lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật và hậu quả pháp lý do vi phạm pháp luật.

Về hình thức, cách thức tuyên truyền: Tiếp tục đổi mới, nhân rộng các cách thức, hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp (chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu pháp luật qua mạng internet,..), hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 một cách thiết thực hiện quả, tổng kết 05 năm triển khai mô hình Ngày pháp luật để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL, giao cơ quan thường trực hội đồng xem xét tham mưu Hội đồng xây dựng website thi tìm hiểu pháp luật trên internet; phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tỉ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh năm 2018 phải đạt từ 84% trở lên.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, các quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bình Dương lần II năm 2018.

Theo kế hoạch, Đề nghị các sở ngành, các cấp xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018./.​

Tải về KH 274 UBND TINH BD.PDF

Lượt người xem:  Views:   1728
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio