tailieuhop
Thứ 4, Ngày 05/02/2020, 17:00
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/02/2020 | Ngô Hoàng Nam

Công văn và Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:

1. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ:  Tải về 09.signed_01.pdf
2. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:  Tải về 28 2018 QD-TTg.signed.pdf
3. Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:  Tải về 274.signed.pdf
4. Quyết định số 62/QĐ-VPCP:  Tải về 62_QD-VPCP_22012020_1-signed.pdf
5. Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 v/v hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ:  Tải về 598_VPCP-KSTT_22012020_1-signed.pdf
6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác chức năng báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (file gửi kèm), bao gồm:
    - Hướng dẫn cập nhật, gửi số liệu báo cáo:  Tải về HDSD_GIRS_NV NHAP_GUI BC.docx
    - Hướng dẫn tổng hợp số liệu báo cáo​:  Tải về HDSD_GIRS_NV GIAO-TONGHOP BAO CAO.doc


Lượt người xem:  Views:   68
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio