Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 3, Ngày 16/05/2017, 09:00
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2017

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN  2017 – 2020


Nhằm triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tạo bước chuyển mới trong nhận thức của người dân về các quyền của người khuyết tật, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được TGPL và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực của đội ngũ làm công tác TGPL, tập trung thực hiện tốt các vụ việc TGPL, trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người khuyết tật, ngày 14/04/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1395/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra những hoạt động chủ yếu cho người khyết tật trên địa bàn tỉnh: thực hiện TGPL với các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng bảo đảm 100% người khuyết tật được TGPL khi có yêu cầu; đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL cho người khuyết tật với các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các dạng khuyết tật, tập trung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các đợt TGPL lưu động tại các cơ sở của người khuyết tật; tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện TGPL; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật, tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch này, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức Hội người khuyết tật tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức biên soạn phát hành tờ gấp pháp luật bằng chữ nổi (chữ Braille); lồng ghép việc truyền thông về TGPL (báo, đài phát thanh, truyền hình...) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật, lắp đặt bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về TGPL cho người khuyết tật tại các Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật ở địa phương…; phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức các đợt khảo sát nhu cầu TGPL của đối tượng người khuyết tật kết hợp tuyên truyền về pháp luật TGPL, luật người khuyết tật; đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc phát hiện các đối tượng người khuyết tật có nhu cầu cần được TGPL trong các vụ án dân sự, hình sự…

Hiền Hiếu  - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   1108
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio