Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Đường dây nóng (04/12/2015)
 
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: (0650) 3833477 Email: sotp@binhduong.gov.vn 
 
TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc “Quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
 
TTĐT - Ngày 17-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
 
Thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó có 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở trên 4 lĩnh vực quản lý gồm: báo chí, xuất bản, bưu chính và thanh tra. 
 
 
 
Ảnh
Video
Audio