Hành Chính Văn Phòng
Thứ 2, Ngày 01/04/2024, 17:00
Quyết định v/v ủy quyền Trưởng phòng Hành tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính ký một số văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2024 | Văn phòng Sở
​Ngày 28/3/2024, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-STP ngày về việc ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính ký một số văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp.
Cụ thể như sau:
- Ký phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam;
- Ký phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung;
- Ký văn bản thông tin bổ sung, đính chính trong trường hợp thông tin lý lịch tư pháp chưa đầy đủ, có sai sót;
- Ký văn bản cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật lý lịch tư pháp; rà soát thông tin lý lịch tư pháp với các cơ quan có liên quan;
- Ký phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp; văn bản xác minh thông tin lý lịch tư pháp;
- Ký Thư xin lỗi hoặc văn bản thông báo về việc trễ hạn việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Trong trường hợp Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính đi công tác, nghỉ phép hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng…thì lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách lĩnh vực hành chính tư pháp và quản lý xử lý vi phạm hành chính sẽ ký các văn bản nêu trên.
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/12/2025 hoặc khi có văn bản khác thay thế.
Quyết định thay thế Quyết định số 95/QĐ-STP ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Trưởng phòng Hành tư pháp ký các văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp.
File Quyết định:  Tải về QD 55 VP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio