Hành Chính Văn Phòng
Thứ 5, Ngày 07/03/2024, 14:00
Hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2024 | Văn phòng Sở
Chiều 06/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về triển khai Kế hoạch số 1981-KH/ĐĐQH15 về xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả và chuẩn bị sửa đổi bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết, trên cơ sở tham mưu của Bộ Tư pháp, ngày 15/01/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Công văn số 62/TTg-PL gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL và gửi cho Bộ Tư pháp trước ngày 06/2/2024. Tính đến ngày 04/3/2024, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của 08/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 41/63 UBND; 30/63 HĐND. Trên cơ sở đó, Vụ đang xây dựng Bản tổng hợp để xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng, kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật và Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Ban hành VBQPPL.
Bên cạnh đó, Vụ cũng chủ động nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề phục vụ việc xây dựng Báo cáo, các Phụ lục kèm theo Báo cáo như kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng pháp luật; lược sử quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL; sơ đồ quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL; thống kê số liệu ban hành VBQPPL. Đến nay, Vụ đã có dự thảo 01 Báo cáo của Chính phủ gửi Đảng đoàn Quốc hội.
 
 

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phát biểu tại cuộc họp.

Về việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 1112/VPCP-PL, Vụ đã tổ chức họp, thảo luận về việc thực hiện các nhiệm vụ; qua đó Vụ dự kiến trình Quốc hội dự thảo Luật tại Kỳ 8 (tháng 10/2024). Để kịp tiến độ này, Vụ sẽ thành lập 01 nhóm gồm các thành viên là lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia để chủ động nghiên cứu. Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả tổng hợp xây dựng báo cáo gửi Đảng đoàn Quốc hội, Vụ sẽ chuẩn bị nội dung định hướng chính sách lớn và dự kiến Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; thực hiện song song việc lập đề nghị và việc soạn thảo dự án Luật.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung lớn của dự thảo Báo cáo gửi Đảng đoàn Quốc hội, trong đó tập trung vào phần kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; đồng thời cho ý kiến về một số định hướng chính sách lớn của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá việc xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật là công việc khó, phạm vi rộng và phải thực hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần bám sát đề cương của Quốc hội và Điều 3 Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới để hoàn thiện, củng cố nội dung Báo cáo trên gửi Đảng đoàn Quốc hội, định hình các chính sách lớn và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật.
 
 

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu kết luận c​uộc họp.

Bộ trưởng lưu ý Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cần lưu tâm một số nội dung được thảo luận tại cuộc họp hôm nay như: luật khung; luật quy định chi tiết; chương trình xây dựng Luật; quy trình đề nghị, quy trình dự thảo; cơ hội và thách thức xử lý vấn đề cấp bách; thẩm quyền, số lượng, loại hình, chủ thể ban hành; thực chất việc đánh giá tác động; việc ứng dụng công nghệ thông tin; hoạt động của các thiết chế để thực hiện; quy trình rút gọn; thời gian, số lượng văn bản phải thực hiện thẩm tra, thẩm định, có ý kiến; giải thích pháp luật, án lệ; nguyên tắc xử lý vấn đề chung và vấn đề cá biệt; nguồn lực; tính linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh thay đổi; đơn giản hoá thủ tục;...
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật căn cứ vào định hướng của Vụ và yêu cầu chung của Báo cáo để đề nghị các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các thông tin và tổng hợp các số liệu liên quan, từ đó hoàn thiện, làm rõ nội dung Báo cáo.
Một số hình ảnh tại cuộc họp:


 

 

 

 

 

Nguồn: Anh Thư - Trung tâ​m Thông tin (moj.gov.vn)


Lượt người xem:  Views:   95
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio