Hành Chính Văn Phòng
Thứ 6, Ngày 05/03/2021, 11:00
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng thực, luật sư, giám định tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2021 | Văn phòng Sở

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng thực, luật sư, giám định tư pháp.

2. Hiện trạng:

- Công tác báo cáo, thống kê gặp rất nhiều khó khăn do hiện nay việc quản lý chủ yếu thực hiện thủ công, phần nhiều dựa trên giấy tờ, sổ sách, người thực hiện có khi vào sổ có khi không vào sổ, không thể kiểm soát.

- Công tác chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị chủ yếu thực hiện qua việc gửi văn bản giấy, lưu giấy mà chưa có có sở dữ liệu chung, do đó, việc xác minh hồ sơ rất mất nhiều thời gian, gây chậm trễ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

- Mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng ở mỗi đơn vị thường chỉ có từ 1-2 cán bộ phụ trách công tác chứng thực, vì vậy dẫn đến tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân còn chậm trễ và có sai sót; đối tượng lợi dụng làm giả giấy tờ chứng thực khó phát hiện.

3. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng phần mềm về công chứng, báo cáo thống kê, đấu giá tài sản, chứng thực, luật sư, giám định tư pháp, ứng dụng nội bộ quản lý dữ liệu thực hiện việc chia sẻ dữ liệu với các đơn vị có liên quan từ cấp tỉnh đến địa phương đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và khả năng truy xuất ổn định, mở rộng kết nối toàn quốc. Đáp ứng nhu cầu quản lý ở các lĩnh vực khác theo luật định.

4. Quy mô đầu tư:

Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chứng thực; Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý luật sư; Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý giám định tư pháp.

Hạ tầng kỹ thuật: đầu tư hệ thống máy chủ vận hành các ứng dụng; đầu tư hệ thống lưu trữ có khả năng lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và có thể mở rộng trong tương lai; đầu tư nâng cấp hệ thống hiện tại đảm bảo băng thông kết nối và công tác bảo mật; đầu tư thiết bị ngoại vi phục vụ vận hành ứng dụng và số hóa dữ liệu...

5. Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 2016-2020: đã thực hiện việc xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Giai đoạn 2021-2025: dự kiến triển khai.

6. Dự kiến kết quả đầu ra, các vấn đề dự án giải quyết:

Việc đầu tư cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực nêu trên sẽ giúp cho Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các cá nhân, tổ chức; phục vụ hiệu quả cho công tác thống kê số liệu và tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động giám định tư pháp, luật sư, chứng thực trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với lĩnh vực chứng thực, bên cạnh những lợi ích nêu trên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu chứng thực còn tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin về hợp đồng, giao dịch đã chứng thực, góp phần đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch.

7. Mối quan hệ tương quan trong tổng thể đề án và các yêu cầu phối hợp, cộng tác của các đơn vị khác:

- Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc;

- Phòng Tư pháp – UBND Huyện/Thị xã/Thành phố và các đơn vị trực thuộc;

- UBND Phường/Xã/Thị trấn và các cán bộ bán chuyên trách.

Lượt người xem:  Views:   475
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio