Hành Chính Văn Phòng
Thứ 4, Ngày 11/01/2023, 01:00
Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2023 | Văn phòng Sở

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP (ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ MỘT NĂM)

1. Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp (định kỳ 6 tháng)

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 01 biểu mẫu (biểu mẫu 09c): Tải về BM 9c.xlsx
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 02 biểu mẫu (biểu mẫu 24, biểu mẫu 25):  Tải về BM 24, BM 25.xlsx
- Văn phòng luật sư/công ty luật 01 biểu mẫu (biểu mẫu 08a):  Tải về BM 08a.xlsx
- Phòng công chứng, Văn phòng công chứng 01 biểu mẫu (biểu mẫu12a): Tải về BM 12a.xlsx
- Phòng Tư pháp, UBND cấp xã truy cập phần mềm Thống kê ngành Tư pháp của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn) tiến hành cập nhật số liệu báo cáo thống kê.

2. ​Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp (định kỳ một năm)

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:  Tải về BM3a.xls;  Tải về BM9c.xls;  Tải về BM27b.xlsx

- Doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý biểu mẫu:  Tải về doanh nghiệp nhà nước do UBND tinh quan lý (03a).xlsx

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh:  Tải về văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (23b).xlsx

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước:  Tải về BM 24,25,26 TGPL.xlsx

- Trung tâm giám định tư pháp:  Tải về tổ chức giám định tư pháp (27a).xlsx

- Trung tâm dịch vụ ĐGTS/ Doanh nghiệp ĐGTS:   Tải về biểu đấu giá 06a.xlsx

- Trung tâm Trọng tài quốc tế Bình Dương:  Tải về BM7a.xlsx

- Hòa giải viên thương mại vụ việc:  Tải về Hòa giải viên thương mại vụ việc (15a).xlsx

- Văn phòng luật sư/công ty luật:  Tải về luật sư (08a).xlsx

- Phòng công chứng, Văn phòng công chứng:  Tải về công chứng(12a).xlsx

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản/Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân:  Tải về thanh lý tài sản (16a).xlsx

- Thống kê tư pháp cấp huyện/cấp xã trong biên chế/hợp đồng:  Tải về BM02_BM03.xls

Lượt người xem:  Views:   2496
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio