Hành Chính Văn Phòng
Thứ 4, Ngày 06/11/2019, 15:00
Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2019 | Văn phòng Sở

​Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2019​:

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:  Tải về sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.xlsx

- Doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý biểu mẫu:  Tải về doanh nghiệp nhà nước do UBND tinh quan lý (03a).xlsx

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh:  Tải về văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (23b).xlsx

- Phòng Tư pháp:  Tải về phòng tư pháp.xlsx

- UBND cấp xã:  Tải về ubnd xã.xlsx

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Tải về tgpl.xlsx

- Trung tâm giám định tư pháp:  Tải về tổ chức giám định tư pháp (27a).xlsx

- Trung tâm dịch vụ ĐGTS/ Doanh nghiệp ĐGTS:   Tải về biểu đấu giá 06a.xlsx

- Hòa giải viên thương mại vụ việc:  Tải về Hòa giải viên thương mại vụ việc (15a).xlsx

- Văn phòng luật sư/công ty luật:  Tải về luật sư (08a).xlsx

- Phòng công chứng, Văn phòng công chứng:  Tải về công chứng(12a).xlsx

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản/Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân:  Tải về thanh lý tài sản (16a).xlsx

Lượt người xem:  Views:   260
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio