Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
Thứ 3, Ngày 24/03/2015, 11:00
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2015 | Văn phòng Sở
Tải về 19-2022-QD.signed.pdf
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_1.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_2.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_3.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_4.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_5.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_6.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_7.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_8.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_9.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_10.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_11.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_12.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_13.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_14.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_15.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_16.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_17.jpg
QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU STP QD19_18.jpg
Lượt người xem:  Views:   7059
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio