Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 27/07/2020, 13:00
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2020 | Văn phòng Sở

​PHÂN CÔNG (TẠM THỜI) NHIỆM VỤ TRONG BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

1. Đồng chí Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở

          a) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong công tác Tư pháp tại địa phương. Giám đốc lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh; công tác kế hoạch - tài chính; cải cách tư pháp; cải cách hành chính; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của cơ quan, của Ngành tại địa phương; công tác văn phòng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bổ trợ tư pháp; chứng thực; trợ giúp pháp lý. Giám đốc là chủ tài khoản của cơ quan.

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

d) Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Bổ trợ tư pháp; Phòng Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

đ) Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn: thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An; thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: xây dựng, thẩm định, góp ý; kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng, duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Văn bản – Tuyên truyền; Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

d) Theo dõi chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn: Thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng; huyện Phú Giáo và huyện Bàu Bàng.

(Đính kèm thông báo số 474/TB-STP ngày 31/3/2022 của Sở Tư pháp về việc phân công (tạm thời) nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp:  Tải về TB_474_STP-VP.signed.pdf)
​Văn phòng Sở
Lượt người xem:  Views:   44158
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio