Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 03:56
" Sở Tư pháp - thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực Tư pháp"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2014
“SỞ TƯ PHÁP - THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG THAM MƯU CHO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ PHÁP”
 
Đồng chí Lê Thanh Cung, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
 
 
 
Với vai trò là cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước trong công tác tư pháp tại địa phương – Sở Tư pháp Bình Dương đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: xây dựng, thẩm định, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đã giải quyết kịp thời các yêu cầu của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2002 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về cải cách tư pháp, thời gian qua được Sở Tư pháp Bình Dương thực hiện khá tốt với nhiều giải pháp đột phá và đã mang lại hiệu quả cao như việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp kiện toàn tổ chức Thi hành án dân sự địa phương; kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư; thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực công tác tư pháp như công chứng, chứng thực có hiệu quả, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính…
Ngoài việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Ngành, Sở Tư pháp Bình Dương còn làm tốt vai trò tham mưu đối với các lĩnh vực khác được phân công như phối hợp giải quyết các vướng mắc về đất đai, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các kiến nghị của Sở Tư pháp đều có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, tính thuyết phục, có chất lượng và đảm bảo tính khả thi, được các sở, ban, ngành tin tưởng và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ghi nhận sự nổ lực và công sức đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Ngành Tư pháp qua các thời kỳ trước đây, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay, Ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương đã phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không ngừng cống hiến vì sự phát triển của Ngành và yêu cầu chính trị tại địa phương.
Trong thời gian tới, tôi tin rằng Ngành Tư pháp địa phương mà đặc biệt là Sở Tư pháp Bình Dương luôn phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành giỏi về chuyên môn, tốt về phẩm chất đạo đức, trong sạch vững mạnh như Bác Hồ đã dạy “Cán bộ Tư pháp phải phụng công thủ pháp chí công vô tư”, xứng đáng là người “gác cổng” pháp lý của Ủy ban nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhà./.
 
 
Lượt người xem:  Views:   776
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio