Đảng đoàn thể
Thứ 3, Ngày 25/07/2017, 09:00
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2017 | Văn phòng Sở

​Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương và Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 17/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII; sáng ngày 24/7/2017, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Sơ kết đảng bộ 6 tháng_1.jpg

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Anh – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp đã triển khai, quán triệt 03 Nghị quyết thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Hoa – Bí thư Đảng ủy quán triệt, yêu cầu Đảng viên nghiêm túc viết bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bản cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Lượt người xem:  Views:   459
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio