Văn Bản Dự Thảo
Góp ý về việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác XDVB QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
02/08/2017  
Ngày kết thúc:
14/08/2017  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
 
Danh sách Góp ý