Văn Bản Dự Thảo
Góp ý Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
26/05/2017  
Ngày kết thúc:
26/06/2017  
Loại văn bản:
Trích yếu:
 
Danh sách Góp ý