Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/05/2017  
Ngày kết thúc:
12/06/2017  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
 
Nội dung:

CV-578-STP-XDKT_001.jpg


Tải dự thảo Nghị quyết: NQ1.rar

 
Danh sách Góp ý