Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/11/2016  
Ngày kết thúc:
14/12/2016  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
 
Danh sách Góp ý