Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí 
Ngày bắt đầu:
28/10/2016  
Ngày kết thúc:
26/11/2016  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí​

 
Nội dung:
Danh sách Góp ý