Banner_NgayPhapLuat_9-11.jpg
Banner_hoithi_chutich_xaphuongthitran.jpg
luatgiatuonglai_botuphap.jpg
​​​​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpg

Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
​      ​Nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1296/KH-STP ngày 20/9/2017 về tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017, theo đó, nhiều hoạt động đã được Sở Tư pháp ...
Ảnh
Video
Audio
HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG 2016
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng