​​​​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpg

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
​​​Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đối với trường hợp của Nguyễn Thị Mỹ Chi, ngày 18/4/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi ...
Ảnh
Video
Audio
HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG 2016
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng