Văn bản Pháp Luật
Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 
Số Ký hiệu:
71/2015/QĐ-UBND  
Ngày ban hành:
31/12/2014 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
15/02/2015 
Trích yếu:
Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: