Văn bản Pháp Luật
Quyết định của UBND tỉnh 
Số Ký hiệu:
03/2015/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
05/02/2015 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
15/02/2015 
Trích yếu:
Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mói thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: