Văn bản Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2021 
Số Ký hiệu:
2198/KH-STP 
Ngày ban hành:
25/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
25/12/2020 
Trích yếu:
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2021 
Nội dung Tập tin Đính kèm: