Hỗ trợ pháp lý
Thứ 6, Ngày 31/12/2021, 17:00
Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 tại Sở Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2021

1. công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Sở Tư pháp quan tâm, thực hiện nghiêm túc thông qua việc quán triệt trong các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan, nhất là đơn vị, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ thông tin, tư vấn pháp lý

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, từ 01/01/2021 đến 22/12/2021, Sở Tư pháp đã thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ 44 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch các quy định pháp luật của địa phương đến với các doanh nghiệp. Ngoài ra, các thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được đăng tải kịp thời, đầy đủ tại Chuyên mục "hỗ trợ doanh nghiệp" trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành tỉnh thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung không phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật

Trong năm 2021, dưới tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Ngoài các hình thức tuyên truyền miệng, cấp phát tài liệu, tờ gấp pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp, xây dựng Sổ tay hướng dẫn, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương tổ chức thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như: chuyên mục "Pháp luật và cuộc sống" được phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương, chuyên mục "Tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng FM 92.5Mhz"; chuyên mục "Người dân với pháp luật" phát sóng hàng tuần và loa truyền thanh cấp xã tiếp âm; chuyên mục "Pháp luật và cuộc sống" được phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương, xây dựng nội dung "Chạy chữ chân Chương trình Thời sự BTV1".

Đầu năm 2021, Tổ Tư vấn về thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Sở Tư pháp phân công Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp là thành viên thường trực của Tổ Tư vấn, các Tư vấn viên thuộc Sở Tư pháp thực hiện trực tư vấn tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh 05 ngày/tuần. Hoạt động tư vấn được thực hiện với nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và qua thư điện tử trên nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, chủ yếu thuộc lĩnh vực đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai, tài nguyên, môi trường, xác lập quyền sở hữu công nghiệp; trong 9 tháng năm 2021 đã thực hiện hướng dẫn, tư vấn pháp luật được 43 vụ việc... Tuy nhiên, vào giữa năm 2021, tỉnh Bình Dương đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, tư vấn xây dựng và tư vấn đấu thầu; do nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương có phần trùng lặp với nhiệm vụ của Tổ Tư vấn nên Tỉnh đã quyết định giải thể Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ ngày 17/9/2021.

Ngoài ra, trong năm 2021, Sở Tư pháp cử công chức, viên chức tham gia 03 hội nghị, diễn đàn có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Tư pháp tổ chức, cụ thể: Diễn đàn trực tuyến "Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid 19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật"; Hội thảo trực tuyến tham vấn "Các giải pháp thúc đấy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam";  Hội nghị trực tuyến "Một số vướng mắc, bất cập của pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong bối cảnh dịch Covid-19: Khuyến nghị đối với doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện".

Nhìn chung, trong năm 2021, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc thực hiện lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và tổ chức thực hiện, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

3. vướng mắc, khó khăn

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định liên quan đến doanh nghiệp của một số cơ quan, đơn vị chủ yếu là triển khai các văn bản pháp luật mới, hạn chế phổ biến theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đa số cán bộ làm việc kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm thực tế.

​ 

Lượt người xem:  Views:   360
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio