Hỗ trợ pháp lý
Thứ 2, Ngày 29/06/2020, 15:00
Tỉnh Bình Dương đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2020

     Thực hiện Mục 3 Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Công văn số 1649/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2754/UBND-NC ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026, như sau:

     Thứ nhất, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hỗ trợ báo cáo viên, hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

     Thứ hai, thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hệ thống văn bản liên quan đến doanh nghiệp nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định chồng chéo, không phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư./.

  Tải về CV_2754_UBND_TINH_BD.pdf

Lượt người xem:  Views:   622
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio