Công tác xây dựng
Thứ 7, Ngày 14/09/2019, 16:00
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/09/2019 | Trần Thị Kim Yến

​        Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm đánh giá sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sáng ngày ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp "tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị", cuộc họp ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

       Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; các thành viên dự thọp thống nhất cao về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chính sách hỗ trợ, khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả tích cực và khắc phục những nội dung không phù hợp của các chính sách trước đây được quy định trong Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

      Bên cạnh đó, các đơn vị dự họp cũng có các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các nội dung chính sách nêu trong dự thảo Nghị quyết như: xem xét bổ sung việc hỗ trợ đối với người lao động làm việc từ 01 đến dưới 12 tháng, vấn đề hỗ trợ kinh phí tuyển dụng lao động khi cơ sở chuyển đến địa điểm mới; quy định về lộ trình di dời để đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của địa phương; … Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đặc biệt lưu ý cơ quan soạn thảo về việc lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan theo quy định pháp luật để đảm bảo tính dân chủ, khả thi trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

     Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp; Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình, tiếp thu một số ý kiến, đối với những vấn đề còn chưa thống nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

     Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

b6d73f2316c3f19da8d2.jpg

cbde782d51cdb693efdc.jpg

d55a17ae3e4ed910805f.jpg

Lượt người xem:  Views:   329
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio