Công tác xây dựng
Thứ 7, Ngày 07/09/2019, 15:00
Sở Tư pháp tổ chức họp đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2019 | Trần Thị Kim Yến

​​        Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm đánh giá về sự cần thiết ban hành và một số nội dung cơ bản về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương; ngày ngày 06 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp "tư vấn, thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương", cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân nhân dân tỉnh xây dựng chính sách), Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

       Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; các thành viên dự họp đều thống nhất về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chế độ, chính sách hỗ trợ đối với ngành văn hóa, thể thao trên cơ sở hợp nhất các văn bản liên quan do có thay đổi từ văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tình hình thực tế địa phương hoặc một số văn bản trước đây ban hành không đúng hình thức.

       Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện các chính sách được quy định trong dự thảo Nghị quyết, đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp cũng có một số ý kiến góp ý như: đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản xem xét, chỉnh sửa lại tên gọi của dự thảo Nghị quyết để đảm bảo chuẩn xác, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản; đề xuất xem xét, bổ sung một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản và điều chỉnh một số nội dung chi liên quan đến tiền ăn, tiền công cho huấn luyện viên, vận động viên; đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nên trình bày theo hình thức Nghị quyết quy định gián tiếp (Nghị quyết ban hành Quy định) để các nội dung của Nghị quyết được thể hiện theo bố cục điều, khoản, điểm thì sẽ rõ ràng hơn, đồng thời như vậy cũng thuận lợi cho việc sửa đổi, bổ sung sau này, ... Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết.

       Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra./.

Lượt người xem:  Views:   288
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio