Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 07/05/2019, 16:00
Bình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2019 | Phòng Hành chính Tư pháp
Bình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng

TTĐT - Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018.

Tích cực triển khai thực hiện

Theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, mục đích của rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hệ thống hóa văn bản nhằm công bố tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trên, Sở Tư pháp đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các cán bộ, công chức làm công tác văn bản của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL.


Tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Qua thời gian tích cực triển khai thực hiện, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong kỳ 2014-2018. Kết quả rà soát 926 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018 có tổng số 466 văn bản QPPL còn hiệu lực; 496 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 34 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và 90 văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Kết quả hệ thống hóa văn bản trên đã được công khai bởi Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn). Đối với cấp huyện, có tổng số 185 văn bản QPPL còn hiệu lực; 497 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 04 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và 50 văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.


Công khai kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Để đạt được kết quả như trên, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh kỳ 2014-2018 có nhiều thuận lợi. Trước hết là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức rõ trách nhiệm hệ thống hóa của đơn vị mình và vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nên đã quan tâm, tích cực trong tổ chức thực hiện.

Cần rà soát, hệ thống hóa văn bản một cách tổng thể

Theo Sở Tư pháp, rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhiệm vụ đã được các sở, ban, ngành thực hiện thường xuyên, tuy nhiên kỳ hệ thống hóa văn bản 05 năm mới được triển khai một lần, đến nay là lần thứ hai theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Do đó, một số cơ quan vẫn còn lúng túng về cách thức triển khai, kỹ năng nghiệp vụ rà soát văn bản QPPL, chỉ mới thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa thực hiện rà soát phần nội dung để phát hiện các quy định chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các căn cứ rà soát để tham mưu xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hơn nữa việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của các sở, ngành tỉnh được giao cho công chức làm công tác pháp chế, trong khi hầu hết các công chức này còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác, do vậy việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ công việc, chưa tạo động lực, khuyến khích cho đội ngũ công chức làm công tác văn bản.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường ý thức, trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được giao; kịp thời phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, cũng là cơ sở tạo thuận lợi cho việc hệ thống hóa văn bản các kỳ tiếp theo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan phối hợp ban hành văn bản quy định cụ thể về kinh phí để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.​


Nguồn: Mai Xuân (https://www.binhduong.gov.vn)

Lượt người xem:  Views:   915
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio