Công tác xây dựng
Thứ 5, Ngày 28/03/2019, 15:00
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/03/2019 | Huỳnh Hữu Tốt
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Ngày 01/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 496 văn bản, gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 34 văn bản, gồm: 05 Nghị quyết, 29 Quyết;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 90 văn bản, gồm: 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị./.

​Tải về:

470-QĐ.pdf Tải về


Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018:

TAP HTH_ SO GIAO DUC.pdf Tải về

TAP HTH_ SO NGOAI VU.pdf Tải về

TAP HTH_ SO Y TE.pdf Tải về

TAP HTH_ SOXAYDUNG.pdf Tải về

TAP HTH_ TAI CHINH.pdf Tải về

TAP HTH_BO CHQS TINH.pdf Tải về

TAP HTH_BQL KCN.pdf Tải về

TAP HTH_CONG AN TINH.pdf Tải về

TAP HTH_CUC THUE TINH.pdf Tải về

TAP HTH_KHOAHOCCONGNGHE.pdf Tải về

TAP HTH_LDTBXH.pdf Tải về

TAP HTH_LVUC KHAC (HC).pdf Tải về

TAP HTH_NOI VU.pdf Tải về

TAP HTH_NONGNGHIEP.pdf Tải về

TAP HTH_SO CONG THUONG.pdf Tải về

TAP HTH_SO GTVT.pdf Tải về

TAP HTH_SO KHĐT.pdf Tải về

TAP HTH_SO TNMT.pdf Tải về

TAP HTH_SO TU PHAP.pdf Tải về

TAP HTH_SO VAN HOA.pdf Tải về

TAP HTH_THANH TRA TINH.pdf Tải về

TAP HTH_THONGTINTRUYENTHONG.pdf Tải về

 

Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XDKTVBQPPL

Lượt người xem:  Views:   1634
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio