Công tác xây dựng
Thứ 5, Ngày 10/11/2022, 17:00
Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2022 | Nguyễn Thị Bảo Khuyên

     Ngày 27 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

qd33.PNG

     Theo đó, Quyết định quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo; kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     So với Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung, thay thế. Ví dụ cụ thể như:

     * Phương án bảo vệ hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước:

- Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài (do Công an tỉnh hoặc Công an huyện, thị xã, thành phố chủ trì công tác bảo vệ); dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý; đồng thời, phải tiến hành các biện pháp kiểm tra việc tuân thủ quy định về các phương tiện, thiết bị không được mang vào phòng họp đối với người tham dự;

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

- Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải đúng thành phần theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì; có trách nhiệm bảo vệ, sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của Quy chế này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

- Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được thu hồi ngay sau hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

     *Người tiếp cận bí mật nhà nước có trách nhiệm sau đây:

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, địa phương về bảo vệ bí mật nhà nước;

- Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước (Phụ lục II) và thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước;

- Sử dụng bí mật nhà nước đúng mục đích;

- Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý bí mật nhà nước.​

     Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/11/2022./.

Lượt người xem:  Views:   22
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio