Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 27/04/2022, 12:00
Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2022 | Trần Thị Kim Yến

Căn cứ quy định tại khoản 13  Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thôn quy định: "Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh quy định tại khoản 4, khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương" và "Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân sách địa phương"; đồng thời, để có cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thực tế do địa phương chủ trì thực hiện đối với các kỳ thi, hội thi như thi chọn học sinh cấp quốc gia; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện/tỉnh và chọn đội tuyển học sinh giỏi; kỳ thi Olympic các cấp học...; ngày 25/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

01.2022.PNG

Các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quy định cụ thể nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND bao gồm:

- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp (Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, chọn đội tuyển học sinh giỏi (Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi tốt nghiệp nghề (Phụ lục VI kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Kỳ thi Olympic cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

 - Hội thi mang tính chất chuyên đề (Phụ lục VIII kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học (Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

- Hội thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học và thi E-learning (Phụ lục X kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND).

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2022./.

NQ 01.2022.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   357
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio