Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 15/03/2022, 10:00
Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2022 | Trần Thị Kim Yến

Ngày 10/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính).

TT03.2022.TT_BTP.PNG

Thông tư số 03/2022/TT-BTP quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động thủ tục hành chính. Theo đó: Cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của thủ tục hành chính, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định thủ tục hành chính theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đối với việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản, Thông tư số 03/20222/TT-BTP quy định quy trình đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản (thời điểm đánh giá tác động, các bước thực hiện đánh giá tác động) và nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản (đánh giá về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính).

Đối với việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản, Thông tư số 03/20222/TT-BTP quy định về quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản và đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Thông tư số 03/20222/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022./.

Lượt người xem:  Views:   67
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio