Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 10/12/2021, 23:00
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/12/2021 | Trần Thị Kim Yến

 Căn cứ "Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải" và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi "Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải" dẫn đến nội dung Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp. Mặt khác, hiện nay Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và không có quy định giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về vấn đề này trong trường hợp không quy định mức cao hơn của Trung ương.

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-14 lúc 22.13.58.png

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trương áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, không quy định mức phí cao hơn. Do đó, ngày 09/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Như vậy, kể từ ngày 09/12/2021, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng theo quy định của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP. Theo đó: Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (không thay đổi so với quy định tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND)./.

 21_2021-QD.signed.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   237
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio