Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 01/03/2021, 22:00
​Quyền bầu cử theo quy định của Hiến pháp năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2021 | Trần Thị Kim Yến

      Quyền bầu cử là một quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 quy định các nội dung cơ bản nhất liên quan đến công tác bầu cử như sau:

z2573087127593_2507b174174c9a4bdbb6023e2eb3ceaa.jpg

      Thứ nhất, về nguyên tắc bầu cử, khoản 1 Điều 7 Hiến pháp 2013 quy định: "Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín".

      Thứ hai, về quyền bầu cử của công dân, Điều 27 của Hiến pháp 2013 quy định: "Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân"

      Thứ ba, về bầu Hội đồng nhân dân các cấp, khoản 1 Điều 123 Hiến pháp 2013 quy định: "Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên".

      Thứ tư, về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Điều 117  Hiến pháp 2013 quy định: "Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp".

Các nội dung quy định nêu trên chính là nội dung cốt lõi nhất, là cơ sở pháp lý cho các quy định pháp luật khác liên quan đến công tác bầu cử./.

 

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio