Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 09:00
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021 | Đào Thị Quyên

Ngày 10/12/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương. Theo đó, Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định như sau:

1. Về Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ đầu tư) sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có phương án, đề án, dự án (sau đây gọi tắt là phương án) đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; sơ chế, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đầu tư sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi chất lượng cao phục vụ cho sản xuất không gây ô nhiễm môi trường phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Bình Dương.

2. Về Nội dung ưu đãi

a) Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

b) Đầu tư sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi chất lượng cao; đầu tư mua giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất.

c) Chi phí mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng.

3. Về Chính sách ưu đãi

a) Lãi suất vay ưu đãi

Lãi suất vay ưu đãi bằng 70% lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh tại từng thời điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Mức vốn cho vay ưu đãi

Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của phương án.

c) Thời hạn vay ưu đãi

- Theo phương án được duyệt nhưng tối đa không quá 08 năm trên một Phương án.

- Phương án mà chủ đầu tư tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm. 

d) Thời gian ân hạn

Từ lúc giải ngân lần đầu cho đến ngày trả vốn gốc đầu tiên, trong khoảng thời gian này chủ đầu tư chưa phải trả nợ gốc nhưng vẫn phải trả lãi vay. Trong thời gian ân hạn áp dụng mức lãi suất vay là 3%/năm nhưng thời hạn áp dụng tối đa không quá 12 tháng.

đ) Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh theo hình thức ủy thác cho vay.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021./.

1._NQ_CHINH_SACH_NONG_NGHIEP_UNG_DUNG_CONG_NGHE_CAO_30.11.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   16
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio