Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 07/09/2020, 11:00
Từ ngày 01/9/2020, Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương được áp dụng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2020 | Lê Thị Phương

      Năm 2005, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2005). Tuy nhiên, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật mới.

      Vì vậy, ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 22 /2020/QĐ-UBND Quy định Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Theo đó, nội dung của Quy định xoay quanh nhiều vấn đề, bao gồm: bảo về công trình thủy lợi; bảo vệ an toàn đê điều; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều. Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Bãi bỏ Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành bảng quy định (tạm thời) hành lang bảo vệ các kênh, rạch thoát nước (không có lưu thông thủy) và hành lang bảo vệ các công trình tưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

0001 (1).jpg

0002.jpg

Lượt người xem:  Views:   26
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio