Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 24/07/2020, 17:00
Họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2020 | Trần Thị Kim Yến

     Thực hiện quy định tại Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chiều ngày ngày 24/7/2020, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp "tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội", cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Đoàn Luật sư tỉnh.

c0b66bce3217ce499706.jpg

​(Toàn cảnh cuộc họp tư vấn thẩm định)

​     Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; các thành viên dự họp đều thống nhất việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng nâng mức trợ cấp từ 340.000 đồng như hiện hành, lên mức 400.000 đồng là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

77a9922862f19eafc7e0.jpg

(Ông Bùi Văn Thuyết – Phó Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết​)

​     Bên cạnh đó, các đơn vị dự họp cũng có các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các nội dung chính sách nêu trong dự thảo Nghị quyết như: đề cơ quan soạn thảo văn bản xác định mức trợ cấp quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo dự thảo Nghị quyết là mức cố định hay mức thấp nhất để ghi phần trích yếu của các Phụ lục cho phù hợp; xem xét, bỏ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị quyết vì Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết (như quy định tại Điều 4 dự thảo văn bản), không giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; chỉnh sửa Báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo đúng Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bổ sung văn bản góp ý của Bộ, ngành liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết để đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; ...

48645ee81831e46fbd20.jpg

​(Các thành viên dự họp góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết)

​     Sau khi nghe các ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có ý kiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết.

​     Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung đã trao đổi, thống nhất tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đún​g kế hoạch đề ra./.

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio