Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 22/07/2020, 16:00
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2020 | Phòng XD&KTVB

      Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025 (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

      Thành phần tham dự, gồm có: ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp, cùng các đại diện là Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp.

da40dcd718d6e488bdc7.jpg

(Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp)

      Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của chính sách trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết, các thành viên dự họp cơ bản đều thống nhất cao về sự cần thiết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đối với chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025.

 

 202088ba4dbbb1e5e8aa.jpg

(Ông Hồ Trúc Thanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

báo cáo một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết)

      Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện các chính sách được quy định trong dự thảo Nghị quyết, đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp cũng có một số ý kiến góp ý như: Tính đến thời điểm hiện tại thì Trung ương chưa có văn bản quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. Tuy nhiên, để tiếp tục giai đoạn mới này, cần thiết phải tính toán, cân đối ngân sách của tỉnh để phù hợp với giai đoạn khi triển khai thực hiện. Theo đó, dự toán ngân sách khi thực hiện Nghị quyết này có tăng so với Nghị quyết cũ (Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND); Bỏ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tránh trùng lặp các quy định khác của tỉnh;...

bb858c9e499fb5c1ec8e.jpg 

(Ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

có ý kiến  tại cuộc họp)

      Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết

      Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh lại dự thảo các văn bản, sau đó gửi lại Sở Tư pháp để thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đúng quy trình luật định./.

 

Lượt người xem:  Views:   239
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio