Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 24/06/2020, 17:00
Sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/06/2020 | Huỳnh Hữu Tốt

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định này quy định về phương án phát triển cụm công nghiệp; thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về: Phương án phát triển cụm công nghiệp; Xây dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh; Cơ sở điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Nội dung báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Xây dựng, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh; Điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công Thương; Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời, thay đổi cụm từ "quy hoạch" bằng cụm từ "phương án phát triển", "xây dựng phương án phát triển" và "phương án phát triển cụm công nghiệp" tại một số khoản, Điều và Chương của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định về quản lý quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của pháp luật quy hoạch.

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020./.


Nghidinh66-2020.pdf Tải về Nghidinh66-2020.pdf Tải về Nghidinh66-2020.pdf    

                                                                                 Huỳnh Hữu Tốt

Lượt người xem:  Views:   115
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio