Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 12/06/2020, 10:00
Một số văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2020 | Trần Thị Kim Yến

1. Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

2. Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

4. Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

5. Thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

6. Thông tư 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp về Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

7. Thông tư 09/2020/TT-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

​8. Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 05/6/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Bãi bỏ toàn bộ các văn bản: Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức).

Lượt người xem:  Views:   90
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio