Công tác xây dựng
Thứ 5, Ngày 11/06/2020, 15:00
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2020 | Đào Thị Quyên

​Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương nhằm đảm bảo thực hiện đúng số lượng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

14-2020-QD.signed.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio