Tin tức
Thứ 2, Ngày 02/10/2017, 14:00
Bình Dương phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2017

Bình Dương phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

          Ngày 25/7/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 7735/VPCP-KSTT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

         Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3686/UBND-NC ngày 25 tháng 8 năm 2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương hệ thống hóa, tổng hợp chế độ báo cáo định kỳ theo. Qua đó, đã rà soát, tổng hợp và phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương ( Tải về Quyet dinh 2605.QD.UBND.PDF ngày 29/9/2017). Cụ thể: có 44 loại báo cáo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (tỉnh, huyện, xã) và 01 loại báo cáo cá nhân, tổ chức gửi cơ quan nhà nước

          Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

          Trước đó, theo thống kê của tỉnh Bình Dương, trong 01 năm các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện 2.053 báo cáo. Trong đó, Cấp tỉnh 1526 báo cáo; Cấp huyện 497 báo cáo; Cấp xã  30 báo cáo từ 963 văn bản quy định việc thực hiện báo cáo (Văn bản QPPL 108 văn bản; Văn bản khác 855 văn bản), bao gồm 735 mẫu báo cáo và 1510 biểu mẫu số liệu. Ước tính tổng thời gian trung bình để thực hiện các loại báo cáo định kỳ trong năm là 27.028 giờ, ước tính tổng thời gian trung bình để thực hiện các loại báo cáo đột xuất trong năm là 15.854 giờ, ước tính tổng thời gian thực hiện báo cáo trong năm 2015 chiếm khoảng 70% thời gian thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan.

          Có thể nói, chế độ thông tin báo cáo là thiết yếu, quan trọng trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, qua số lượng thống kê này cho thấy, công tác báo cáo của các cơ quan nhà nước hiện nay là quá nhiều, dẫn đến việc công chức, viên chức phải tham mưu báo cáo thường xuyên, phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan được yêu cầu báo cáo. Đứng trước thực trạng nêu trên thì việc thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" nhằm đưa ra các giải pháp giảm tải thời gian, nâng cao chất lượng báo cáo hành chính là yêu cầu cần thiết, giúp Chính phủ và các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu lực và hiệu quả./.

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   3615
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio